דפים - קצין ביקור סדיר
נווט למעלה
כניסה
כתובת: כיכר יהדות צרפת 4
טלפון : 08-9938712
פקס : 08-9945624
שעות קבלה: בימי רביעי משעה 16:30-18:30

 

קצין ביקור.png

שם:
אבי בן נון ורעיה דנישבסקי
תפקיד: קציני ביקור סדיר
כתובת: בית העירייה, כיכר יהדות צרפת 4 ת.ד. 1 נתיבות
טלפון: אבי - 08-9938731. רעיה - 08-9938760
פקס: 08-9945624 בציון שם הנמען
דוא"ל:
קבלת קהל: יום ד' : 19:00 – 16:00
 

הבסיס החוקי:

 

הבסיס החוקי לעבודתו של הקב"ס נקבע עפ"י "חוק חינוך חובה התש"ט 1949".
לפיו, מחייב המחוקק את לימודיהם של ילדים ונערים בגילאי 5 עד 16:
שנה אחת בגן חובה ועשר שנות לימוד בכיתות א' עד י' (כולל).
הקב"ס אמור להגן על חוק זה לבל יופר ע"י ההורים.

המדיניות

 

להניע את התלמידים להגיע לביה"ס באופן שוטף וסדיר, ומניעת נשירתם מבתי הספר היסודיים והעל יסודיים - עד לסיום לימודיהם בכיתה יב'.
שילובם של התלמידים הנושרים בחזרה בבתי הספר, הם מעיקרי המדיניות החינוכית.

הגדרת התלמיד הנושר:

 

נשירת תלמידים ממערכת החינוך היא תהליך שראשיתו ב"נשירה סמויה" , כלומר התלמיד אינו משתתף השתתפות מלאה בתהליך החינוכי לימודי בבית הספר ואינו מפיק תועלת משמעותית מהלימודים. עקב כך, הפער בינו לבין יתר התלמידים הולך וגדל.
נוצר תהליך של התנתקות הדרגתית, עד לוויתור הדדי של ציפיות להיות תלמיד מן המניין. הן מצידו של התלמיד והן מצד מערכת החינוך.

מאפיינים בתופעת הנשירה

 
 1. נשירה סמויה:
  התלמיד נמצא בכיתה. אך אינו מתפקד מבחינה לימודית.
  תלמידים אלה חשים ניכור כלפי הכיתה וביה"ס.
 2. ביקור לא סדיר בביה"ס:
  נוכחות התלמיד בביה"ס אינה קבועה.
  איחורים רבים, העדרויות רבות וממושכות.
 3. נשירה גלויה:
  התלמיד מפסיק להגיע לביה"ס עד לעזיבתו המוחלטת.

 

תפקיד הקב"ס

 

 
 1. איתור התלמידים הנושרים ובדיקת המעברים מיחידת לימוד אחת לשנייה:
  מגן הילדים, לכיתה א', מביה"ס היסודי, לחט"ב, ולחטיבה עליונה.
 2. דיון בשיתוף עם הצוות הבית- ספרי באשר לאופן קליטת התלמיד.
 3. מציאת מסגרת חלופית לתלמיד שאינו מתאים לביה"ס בו הוא לומד, בשיתוף עם יועץ ביה"ס.
 4. השתתפות כחבר בועדת החלטה, אשר דנה בדבר העברתו של התלמיד לפנימייה.
 5. הגנה על התלמיד מפני הוצאתו מביה"ס, טרם מיצוי כל הליכי הטיפול האפשריים.
 6. פניה להליכים משפטיים כנגד ההורים אשר מפרים את "חוק חינוך החובה".