סיסמה-ידע - כל המסמכים
מסנני מפתח
מקצוע

שכבה

איש קשר
הפקד אינו זמין כיוון שאין לך את ההרשאות הנכונות.
כל התגיות
  
ערוך
  
להצגה-בכיתה
  
מקצוע
  
איש קשר
  
  
VXYSM6ACX7YR-809-101-סקר בנושא אלימות.aspx -סקר בנושא אלימותא- בנים, א- בנות, ב- הנים, ב- בנות, ג- בנים, ג- בנות, ד- בנים, ד- בנות, ה- בנים, ה- בנות, ו- בנים, ו- בנותכישורי חייםשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:01
VXYSM6ACX7YR-809-102-לג בעומר.aspx -לג בעומרג- בנים, ג- בנותחגים ומועדיםשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:01
VXYSM6ACX7YR-809-103-מבחן ארצי בתורה.aspx -מבחן ארצי בתורהד- בנים, ד- בנותתנךמבחן05/09/2012 13:4115/07/2013 14:01
VXYSM6ACX7YR-809-104-סקר בנושא הליכות.aspx -סקר בנושא הליכותד- בנים, ד- בנותכישורי חייםשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:01
VXYSM6ACX7YR-809-105-סקר בנושא אלימות 1.aspx -סקר בנושא אלימות 1ד- בנים, ד- בנותכישורי חייםשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:02
VXYSM6ACX7YR-809-106-האקלים הכיתתי.aspx -האקלים הכיתתיה- בנים, ה- בנותכישורי חייםשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:02
VXYSM6ACX7YR-809-107-משאבי טבע.aspx -משאבי טבעה- בנים, ה- בנותמדעיםשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:05
VXYSM6ACX7YR-809-108-דיני פסח.aspx -דיני פסחה- בנים, ה- בנותחגים ומועדיםשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:02
VXYSM6ACX7YR-809-109-מבוא לגמרא.aspx -מבוא לגמראה- בנים, ה- בנותתנךשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:03
VXYSM6ACX7YR-809-10-חלה מתוקה.aspx -חלה מתוקהכיתה א-1, כיתה א-2שפהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:3715/07/2013 13:59
VXYSM6ACX7YR-809-110-חילוק שברים עשרוניים.aspx -חילוק שברים עשרונייםו- בנים, ו- בנותמתמטיקהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:05
VXYSM6ACX7YR-809-111-אחוזים.aspx -אחוזיםו- בנים, ו- בנותמתמטיקהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:05
VXYSM6ACX7YR-809-112-חידון גוף האדם.aspx -חידון גוף האדםד- בנים, ד- בנותמתמטיקהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:4115/07/2013 14:05
VXYSM6ACX7YR-809-113-משימה לחנוכה.aspx -משימה לחנוכהכיתה ג-1, כיתה ג-2, כיתה ג-3חגים ומועדיםמטלה לימודית03/12/2012 10:4815/07/2013 14:01
VXYSM6ACX7YR-809-116-testforupl.docx testforuplכיתה א-1, כיתה א-2, כיתה ב-1, כיתה ב-2אומנותשיעור מקוון
ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
17/03/2013 11:4217/03/2013 11:43
VXYSM6ACX7YR-809-117-כמו דג במים כמו דג במיםכיתה ה-1, כיתה ה-2, כיתה ה-3, כיתה ו-1, כיתה ו-2, כיתה ו-303/11/2013 12:4704/11/2013 12:42
VXYSM6ACX7YR-809-118-בעיות מילוליות עם ביטוים חשבונים בעיות מילוליות עם ביטוים חשבוניםכיתה ג-104/11/2013 09:4604/11/2013 09:47
VXYSM6ACX7YR-809-119-רקע הסטורי לסיפור חנוכה רקע הסטורי לסיפור חנוכהכיתה ד-1, כיתה ד-205/11/2013 08:4805/11/2013 08:50
VXYSM6ACX7YR-809-11-האישה הטובה.aspx -האישה הטובהכיתה א-1, כיתה א-2שפהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:3715/07/2013 13:59
VXYSM6ACX7YR-809-120-שמואל ב פרק ב שמואל ב פרק בכיתה ה-2, כיתה ה-3, כיתה ו-1, כיתה ו-2, כיתה ו-305/11/2013 11:3305/11/2013 11:34
VXYSM6ACX7YR-809-122-חוני המעגל והחרוב חוני המעגל והחרובכיתה ג-1, כיתה ג-2, כיתה ג-3, כיתה ד-1, כיתה ד-230/12/2013 09:5630/12/2013 09:57
VXYSM6ACX7YR-809-124-התפילה הראשונה שלי התפילה הראשונה שליכיתה א-1, כיתה א-2אחר
ללא מידע נוכחותאורלי אזולאי
31/12/2013 09:4231/12/2013 09:43
VXYSM6ACX7YR-809-125-בלש הדמויות בלש הדמויותכיתה ב-1, כיתה ב-2, כיתה ג-1, כיתה ג-2, כיתה ג-3, כיתה ד-1, כיתה ד-2, כיתה ה-1, כיתה ה-2, כיתה ה-3, כיתה ו-1, כיתה ו-2, כיתה ו-3
ללא מידע נוכחותאלנית אסרף
27/01/2014 10:1427/01/2014 10:15
VXYSM6ACX7YR-809-127-בחירות מועצת תלמידות בחירות מועצת תלמידותכיתה א-1, כיתה א-2, כיתה ב-1, כיתה ב-2אחר02/11/2014 11:4802/11/2014 11:49
VXYSM6ACX7YR-809-128-משחקי תנך והלכה.aspx -משחקי תנך והלכהכיתה ג-226/01/2016 21:2426/01/2016 22:00
VXYSM6ACX7YR-809-12-הילד בתחנה.aspx -הילד בתחנהשפהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:3715/07/2013 13:59
VXYSM6ACX7YR-809-13-סוכות.aspx -סוכותכיתה א-1, כיתה א-2שפהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:3715/07/2013 13:59
VXYSM6ACX7YR-809-14-משפטים מבולבלים.aspx -משפטים מבולבליםכיתה א-1, כיתה א-2שפהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:3715/07/2013 13:59
VXYSM6ACX7YR-809-15-לוח המאה.aspx -לוח המאהכיתה א-1, כיתה א-2מתמטיקהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:3715/07/2013 13:59
VXYSM6ACX7YR-809-16-התפילה שלי.aspx -התפילה שליכיתה א-1, כיתה א-2שפהשיעור מתוקשב05/09/2012 13:3715/07/2013 14:00
1 - 30הבא