נתיבות - odot
נווט למעלה
כניסה
כתובת: כיכר יהדות צרפת 4
טלפון : 08-9938712
פקס : 08-9945624
שעות קבלה: בימי רביעי משעה 16:30-18:30

מנהל החינוך.png

שם:  ד"ר יוחנן דורון
תפקיד:  ראש מינהל החינוך
כתובת:  כיכר יהדות צרפת 4 –ת.ד. 1 מיקוד 80200
טלפון:  08-9938712 , 08-9938710
פקס  08-9945624

 

שעות קבלה בימי רביעי משעה 16:30-18:30
 
 

 

בעלי תפקידים נוספים:
יועץ פדגוגי ד"ר יוחנן דורון 08-9938710

מזכירות המינהל שרה גיטלר ונעמי יפרח 9938764 - 08

9938710 - 08
רכזת גנים  עליזה דדון 9938730 - 08
מזכירת  אגף גנים אורה לוי 9938730 - 08
רכזת חינוך מיוחד נעמי יפרח 08-9938712
מנהלת רווחה חינוכית סיגל אפריאט 9938762- 08
קב"ס  אבי בן נון 9938731 - 08
קב"סית רעיה דנישבסקי 9938760 - 08 
קב"ט דוד מן  054-6677282
רכז מיחשוב ציון אבו  054-6677209  
אחראי הסעות יצחק כהן  054-6677299

 

 
 
מערכת החינוך בנתיבות נמצאת בתהליך התפתחות מואץ, תוך שהיא ממזגת בתוכה פעילות אינטנסיבית להחדרת תכניות לימוד חדשניות, טיפוח מיומנויות והתאמת מסגרות פרטניות לתלמידים חלשים מחד גיסא, ולתלמידים מצטיינים מאידך גיסא.
 
מערכת החינוך מתאפיינת גם ביצירת תשתית פיסית סביבתית תומכת, שתכליתה להנעים את שהות התלמידים בביה"ס ובהקניית מימד ייחודי לפעילות החינוכית בכל בית ספר בנפרד.
 
העירייה מייחסת חשיבות מכרעת לקידום מערכת החינוך על אגפיה ורובדיה, כערובה לשיפור איכות החיים בנתיבות, ומתוך רצון לעודד את הדור הצעיר, המשכיל הנמרץ והמתפתח, לחזור לעיר בתום השרות הצבאי ו/או בתום לימודיו האקדמיים ולהקים בה את ביתם. צעירים אלה, עשויים בבוא העת, להשתלב בהנהגת הישוב ובחיי הקהילה בכל תחומי העשייה והיצירה – בחינוך ובתרבות, בנוער ובספורט ובחיים הציבוריים והוולטרניים בעיר.
 
מערכת החינוך סיגלה לעצמה דפוסי ניהול, שאפשרו קליטתם המהירה של מאות תלמידים עולי ארצות חבר העמים ואתיופיה, והטמיעה אותם במסגרות החינוכיות בבתי הספר השונים. קליטת תלמידי העולים מתבצעת תוך שמירה קפדנית על המרקם החברתי והאיזון ההישגי של כלל התלמידים מתוך מטרה למנוע נסיגה ברמה הקבוצתית של הכיתות כחטיבה אורגנית ולשמור על רמת ההישגיות של התלמידים.
 
מערכת החינוך מייחדת תכניות לימוד פרטניות להעשרת ידיעותיהם של תלמידים חלשים וכן פרוייקטים חינוכיים חדשים לטיפוח מיומנויות ומצויינות של תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 
עירית נתיבות משקיעה ממקורותיה משאבים כספיים ואנושיים רבים לטובת מערכת החינוך וצמיחתה. מבחינה זו, מהווה תקציב מערכת החינוך על מערך השרותים הנלווים אליה חלק נכבד מתקציבה השוטף. כ- % 40, מושקע בחינוך.
 
מערכת החינוך בנתיבות מרכזת את מאמציה בארבעה יעדים עיקריים:
 
ביסוס התחום הלימודי חינוכי בכל שכבות הגיל, תוך שימת דגש על ההישגים הלימודיים וטיפול אינדיבידואלי בתלמיד ובצרכיו הייחודיים.
קליטת תלמידים עולים בכל הרמות, ויצירת תנאים סביבתיים נוחים מבחינה פדגוגית להשתלבות התלמיד העולה בסביבתו הטבעית ובכיתה רגילה.
טיפול יסודי בתחום הפיסי במוסדות החינוך וכן הרחבת מוסדות קיימים ובניית כיתות לימוד חדשות לפי הצרכים.
יצירת מסגרות חינוכיות מיוחדות המותאמות לאורח חייהם, להשקפת עולמם, לצרכיהם ולמאווייהם של אוכלוסיית התלמידים החפצים בכך. בהם, כיתות אולפניות, כיתות תורניות, אולפנא לבנות, ישיבה תיכונית ועוד.
הקמת המסגרות נועדה להתמודד עם בעיית ה"נשירה" של תלמידים טובים ומצטיינים למסגרות ייחודיות (ישיבות תיכוניות, אולפנות וכיוצ"ב) בכל רחבי האזור והארץ. 
במערכת החינוך בנתיבות, לומדים כיום כ- 6,167  תלמידים  , כ - 283 כיתות אם . זאת, מלבד 2000 תלמידים לערך, הלומדים בבתי ספר אקסטרניים, ובפנימיות, ומקבלים שרותים ממערכת החינוך המקומית.
מערכת החינוך בנתיבות כוללת 87 גני ילדים, 14 בתי ספר יסודיים, 14 בתי ספר תיכוניים שש שנתיים וישיבה תיכונית אחת, הפועלים בזרמים שונים. 
  
זכאים לתעודת בגרות 
מנתונים שהתפרסמו ע"י מרכז אדווה עולה כי מבחינת שיעור הזכאים לתעודת בגרות, נמצאת נתיבות במקום נכבד. נתיבות מציגה הישג מרשים: הן ביחס לערים מבוססות והן ביחס ליישובי פיתוח בעלי מאפיינים דומים בכל רחבי הארץ. הנתונים מצביעים על נתיבות כמובילת אזור הנגב, מבחינת שיעורי הצלחה בבגרות בשנה"ל תשס"ו: % 68.7 בעוד שהממוצע הארצי עומד על 54%. 
בהתחשב בעובדה שבנתיבות קיימת קהילה חרדית גדולה המהווה כ- 25% מכלל התושבים, אשר רובם המכריע של תלמידי אוכלוסיה זו אינם לומדים ו/ או ניגשים לבחינות הבגרות, הרי שניתן לקבוע כי אחוזי ההצלחה בבגרות בנתיבות, הינם גבוהים בהרבה.