נתיבות - psyc
נווט למעלה
כניסה
כתובת: כיכר יהדות צרפת 4
טלפון : 08-9938712
פקס : 08-9945624
שעות קבלה: בימי רביעי משעה 16:30-18:30
השפי.png

 
 
שם: שועא כהן
תפקיד: מנהלת שפ"ח - שירות פסיכולוגי חינוכי
כתובת: רחוב הרמב"ם ( קומה ב' מעל שרות הרווחה של העירייה). ת.ד. 2443 נתיבות 87730
טלפון: 08-9941077
פקס: 08-9945737
דוא"ל:
קבלת קהל: ימים א' - ה' : 13:00 - 08:30


השירות בתחנה מיועד לגילאי אפס עד 5: ממ"ד, ממלכתי, רשת החינוך העצמאי.
גני ילדים: גני טרום חובה, חובה.
בתי ספר יסודיים: נתיב יצחק, נתיב אליהו, נתיבי נועם, נווה יעקב, חב"ד, נראה אור, נועם אורות, רבין.
בתי ספר תיכוניים: תיכון ממ"ד בנות, תיכון ממ"ד בנים, תיכון ממלכתי.

שרות הפסיכולוגי החינוכי (=שפ"ח):

 • השרות הפסיכולוגי הינו שלוחה של אגף החינוך והוא נמצא בפיקוח השרות הפסיכולוגי היעוצי (= שפ"י) של משרד החינוך והתרבות.
 • השרות ניתן לבתי ספר ולמסגרות גנים, כפי שהוגדרו על ידי הרשות המקומית, ובהתאם למשאבים שהועמדו לרשות השרות הפסיכולוגי.

השרותים הניתנים:

 • מתן הדרכה, קונסולטציה ולווי:
  • א. לצוותים הפדגוגיים: מנהלים, מחנכים, מורים, גננות, יועצות.
  • ב. להורים.
   בכל הנוגע לטיפול בתלמידים למטרת הבטחת מיטביות, ובריאות נפש של התלמידים במערכת החינוך, ברמות של איתור ומניעה.
 • במקרים של ילדים בסיכון:
  • התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלוונטיים.
  • הערכה ראשונית של הילד
  • המלצות לגבי המשך ההתערבות.
 • חוק חינוך מיוחד וחוזרי מנכ"ל:
  • אבחון והערכה, וטיפול: של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד.
  • טיפול בתלמידים לקויי למידה.
  • כל הפעולות הנגזרות מחוק החינוך המיוחד ומחוזרי מנכ"ל, כגון:
  • השתתפות בועדת השמה, ועדות מתי"א, שיבוץ, וכד'.
 • התערבות טיפולית ראשונית:
  לילדים בסיכון (עד 5 פגישות), בהתאם לשיקול מקצועי.
 • במקרי חרום:
  התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.

עבודה פסיכולוגית פרטנית כוללת:

 • הערכה ואבחון:
  של תלמידים לצורך השתלבותם התקינה במערכת החינוכית
  אבחון בשלות בגיל הרך להוציא אבחונים ספציפיים שהוגדרו מלכתחילה כשייכים לסגל המשלים. ראה להלן.
  בסעיף זה נכללות:
  • פעילות אבחון והערכה
  • מתן משוב, גיבוש המלצות לדרכי טיפול
  • דיווח הכתב על פי הצורך לגורמים השונים
  • ליווי ההורים והמערכת החינוכית.
 • יעוץ וקונסולטציה:
  יעוץ וקונסולטציה קצרי טווח להורים = עד 5 פגישות
 • התערבות טיפולית:
  התערבות טיפולית קיצרת טווח לילד = עד 5 פגישות