דפים - תקנון
נווט למעלה

תקנון כללי התנהגות בבית הספר נועם אליהו

"דרך ארץ קדמה לתורה"

אנו  מחנכים את תלמידנו לאהבת ישראל ואחווה הדדית .בין כותלי בית הספר יונהג כבוד הדדי 

אצל התלמידים ,ללא הבחנה בין גילאים שונים או מוצאים שונים.

בבית ספרנו .הדרך לפתרון מחלוקות ובעיות היא בדרך של שיחה והבנה .

 

"והיו עינך רואות את מוריך "{ישעיה ל}

בבית הספר נוהגים כבוד והערכה לכלל צוות בית הספר . הן בעלי תפקידי הניהול והחינוך והן בעלי  תפקידי האחזקה והארגון .

התלמידים יפנו לאנשי הצוות באופן מכובד וישמעו לדבריהם .

כמוכן  ,צוות בית הספר נוהג בכבוד הראוי לתלמידים ומשתדל לתת מענה אימתי לכל צרכיהם.

" ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה " {בראשית ב}, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי " {רש"י}

בית ספרנו מהווה מקום נעים  וביתי עבור התלמידים במגמה זו, להקפדה ולשמירה על רכוש בית הספר כעל רכושם הפרטי.

"לשמוע,ללמוד וללמד..."

על מנת לצייד את תלמידנו בכלים בסיסייםלהמשך חייהם ,אנו שמים דגש על תהליך הלמידה בבית הספר .

נשתדל שכל תלמיד יפיק מעצמו את מירב הפוטנציאל הטמון בו.

כדי לאפשר למידה רצינית יש צורך להקפיד על מספר כללים:  

1. זמנים - הגעה לבית הספר .וחזרה לאחר ההפסקות.

2. התנהלות בשעורים -על התלמידים לנהוג על פי כללי השיעור כפי שהוגדרו על ידי המורה.

3. ש.ב -כהשלמת תהליך הלמידה .התלמידים נדרשים לעמוד במשימות הבית הניתנות להם.

4. פעילות חברתית - אנו מאמינים שהפעילות החברתית של בית הספר היא חלק משמעותי בתהליך ההתחנכות של התלמידים ,ולכן  נקפיד גם בהם על כל הכללים הנ"ל .

5. הופעה חיצונית : בנים - כיפות ותספורת ההולמת את רוח בית הספר.

          בנות -לבוש צנוע ומכבד.

 

 

 

כללי משמעת 

כנגד התנהגות לא ראויה  

בבית ספרנו אנו  מעודדים ומטפחים התנהגות רואיה המעידה על מידות טובות אצל תלמידנו.

במקרה של התנהגות לא ראויה החוזרת על עצמה מס' פעמים .

על המורה להפעיל שיקול דעת ולפעול עפ"י הכללים הבאים העומדים לרשותה:

שלב מקדים-שיחה אישית של המורה עם התלמיד , הבהרה לתלמיד כי הוא במעקב וכאי לו לשפר את התנהגותו

שלב ראשון: הצמדת טבלת מעקב התנהגות לכל אורך השיעור.

שלב שני: משימה ממאגר משימות {כתיבת עבודה חינוכית ,ניקוי החצר ,השארות עם המורה לאחר סיום יום לימודים וכדו'

שלב שלישי: שיחת משמעת עם צוות מהנהלת ביה"ס {סגן מנהל , מחנכת ,שמרית ביה"ס ,מורה מקצועית במקרה הצורך.

שלב רביעי:הזמנת ההורים לשיחה עם מנהל ביה"ס /סגן ומחנכת הכיתה.

שלב חמישי: הרחקת התלמיד לביתו .

דגשים:

 # חשוב לציין  כי במקרי אלימות חריגים לא ינקטו כל השלבים והטיפול ייבחן לפי חומרת המקרה.

# חובת ההורים לעמוד בקשר עם מחנכת ולחתום על טבלת המעקב ולעודד את הילד לשוב לדרך הישר.

אנו מאמינים כי שיתוף  פעולה מצד ההורים הוא הדרך להצלחת התלמיד.

הנהלת ביה"ס  

 

 left_banner

 
תיבת סימון לבחירה
גודל תמונה
תיקיה: הרב שאול ישראלי
הרב שאול ישראלי
תיקיה: הרבנית קאפח
הרבנית קאפח
banner.jpg
banner
617 x 30989 KB
giving_leftbanner.jpg
giving_leftbanner
179 x 14023 KB
images.jpg
images
269 x 1877 KB