דפים - אני מאמין
נווט למעלה

  אני מאמין בית ספרי

בית ספר "נעם אורות" בנתיבות חרט על דיגלו להרים את קרן החינוך התורני לאומי

תוך דגשים חינוכיים ערכיים בכל תחום ותחום.

תוכניות הלימוד והמבצעים החינוכיים מאתגרים את הילדים ומעוררים בהם  את הרצון לדעת ולקיים.

כל זה במטרה לגדל תלמידים בעלי שאיפות וכוחות התמודדות בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.

החינוך בכל זמן משתנה ע"פ אופיו המיוחד של הדור וע"כ התביעה מאתנו המחנכים לעזור לילדים

לעצב את אישיותם מתוך התאמה לתקופה, לעולם הרוחני המיוחד אתו נפגשים הילדים ויפגשו בעתיד.

בבית ספרנו אנו פוגשים את הילדים בראשית דרכם הקוגנטיבית בחיים.

בגיל בו נכנס הילד לבי"ס מתחילה להתעצב אישיותו הרוחנית, הידיעות מצטברות ובונות את יסודות

הדעת את תכונות החיים וההרגלים, כצידה להמשך.

מתוך תפיסה חינוכית זו ביה"ס סולל את דרכו החינוכית לעיצוב וניווט הילדים ליראת שמים, 

אהבת ה', הליכה בדרכיו וקידוש המעשים בכל תחומי החיים.

מטרות

{      בניין התורה

{      למודי הקודש כבסיס לפיתוח האישי ולבניין המידות

{      טיפוח ופיתוח השפה כבסיס ללמידה אינטרדיספלינארית

{      טיפוח חשיבה ומצוינות כשורי השפה האנגלית, המתמטיקה והמדעים

{      אקלים חינוכי מיטבי