דפים - תקנון בי'''ס
נווט למעלה

 

תקנון ביה"ס נעם אורות

"כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות

 צדקה ומשפט". (בראשית יח, יט) 

 מכל מעלותיו של  אברהם אבינו בחר הקב"ה לציין את מסירותו לחינוך הילדים.

ייעודו של העם היהודי לכל דורותיו הוא: לשמור את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט. להתחנך לקראת חיי תורה

שלמים מתוך אהבת ה', עמו, ארצו ותורתו מתוך מידות טובות ישרות , צניעות , יושר , אהבת חסד , וזה גם היעד

אליו שואפים כולנו השותפים למפעל הגדול ששמו בי"ס "נועם אורות".

משימה זו היא גדולה , אמיתית ודורשת נחישות ,עקביות ושיתוף פעולה של כל הסובבים את הילד- הוריו ,

מחנכיו , חבריו והילד עצמו .

עלינו לזכור תמיד את דברי בעל חובת התלמידים: לא את השכל של התלמיד בלבד

אנו מבקשים אלא את נפשו , רוחו ונשמתו של הילד היהודי מחפשים אנו לקשרם באלוקי ישראל .

 

1. בית ספרינו דוגל באורח חיים , על פי דרכה של תורה אנו מצפים שתלמידינו ינהגו באורח חיים התואם את אופי ביה"ס,

כפי שבא לידי ביטוי בהרחבה ב"אני מאמין" הבית ספרי, וכפי שמפורט לעיל הן בתקופת הלימודים והן בחופשות.

 

בין תלמיד למוריו: "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך ומורא רבך כמורא שמים" (מסכת אבות).

כל יסוד החינוך מושתת על היחס לדורות שקדמו ועל הקבלה מהם , "משה קיבל... ומסרה " .

על המורה לשמור על מכובדות והגינות באופן שהתלמיד יחוש שיש לו על מי לסמוך . (בטחון של התלמיד במורה). המורה כמנהיג יצור תקשורת חיובית

 ואווירה נעימה בכיתה .

על התלמיד לגלות יחס של יראה וכבוד למוריו , פניה מכובדת , חובה על התלמיד לקום בהיכנסו לכיתה , המורה יקפיד על מנהג זה .

חובת התלמיד לקבל מרות של כל מורה בצוות גם אם אינו מורו הישיר .

המורה ישקול ויגיב ע"פ שיקול דעתו בהתאם לנסיבות.

על התלמיד לקבל את ההחלטות ולפעול לפיהן .

התלמיד רשאי להביע את דעתו בדרכי נועם ובנימוס ע"י הבעת שאלה ובירור ולא באופן ביקורתי .

תרבות הדיבור מכריעה ומשמעותית בחינוך למשמעת .

 

סמכות המורה

דרכי תגובה

פעם ראשונה

פעם שניה

פעם שלישית

- יש להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה .____________

- יש להתנהג בהתאם להוראות המורה- כולל מורה ממלא/ת מקום.

1.שיחת בירור ותיעוד.

2. פעולה מתקנת.(התנצלות, עשייה למען אחר)

1.שיחת בירור ותיעוד.

2. מכתב להורי התלמיד

3. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע.

1.שיחה ברור ותיעוד.

.2ידוע ההורים .

.3תישקל השעיה מביה"ס ו/ או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.

4.בניית תכנית אישית לתלמיד.

5. ישקלו גורמים נוספים לטיפול.

 בין תלמיד לתלמיד

שפה נקייה:

בכוח הדיבור ניחן ונבדל האדם משאר היצורים .

אלימות מילולית (העלבה , ניבול פה , השפלה , כינויי גנאי וקללות)

 

דרכי תגובה

 

אלימות מילולית

דרכי תגובה

פעם ראשונה

פעם שנייה

פעם שלישית

 

אלימות מילולית

 שפה נקיה

1.הפסקת הפגיעה

2.שיחת בירור

3.פעולה מתקנת

4. מכתב להורים

 1.הפסקת הפגיעה

2. שיחת בירור

3. פעולה מתקנת

 4. מכתב להורים

5. השעיית התלמיד עפ"י שיקול דעת ביחס ובהתאם לחוזר מנכ"ל

6. גיבוש תוכנית אישית לתלמיד

חרם של קבוצה כנגד יחיד אסורה בהחלט .

חרם או נידוי או כל מהלך חברתי , שמשמעו דחייה של ילד ובידודו בחברה אסורה בהחלט

  1. הפסקת הפגיעה באופן מידי
  2. הקמת צוות בינמקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך .
  3. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה- תיעוד השיחה בתיק משמעת .
  4. גיבוש תכנית אישית לתלמיד ולכיתה .

 

 

עמידה בלוח זמנים

על התלמיד לעמוד של הפעילות בבית הספר. להגיע בזמן לבית הספר ולכל שיעור

 

עמידה בזמנים

דרכי תגובה

פעם ראשונה

פעם שניה

פעם שלישית

5.עמידה בזמנים – יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה

 

-יש להיות נוכחים במהלך השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור .

1. רישום האיחור

2. שיחת ברור .

3. תיעוד התהליך

(במקרה של עזיבת שטח בית הספר ללא רשות חובה לידע את ההורים.)

1. רישום האיחור

2. שיחת בירור .

3. במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים.

4. תיעוד התהליך .

1. רישום האיחור .

2. שיחת בירור ואזהרה עם מחנכת הכיתה

3. במידה שהאיחורים והיעדרויות מהשיעורים נמשכים יש לערב גורמים נוספים בביה"ס:מנהלת, יועצת ובמידת הצורך- קצינת ביקור סדיר .

4. תיעוד התהליך .

 אלימות פיזית

 

"הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות". (מסכת אבות)

על התלמיד להימנע מהתנהגות אלימה ותוקפנית הן פיזית  והן מילולית.

"איזהו הגיבור הכובש את יצרו". (מסכת אבות)

 

כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית

  1. אלימות פיזית

א)   פגיעה פיזית אסורה בהחלט אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא : דחיפות , מכות , צביטות וכיו"ב .

ב)    אלימות תיאסר גם אם הצד השני התחיל, תקף והציק.

ג)     אסור להרביץ, גם לא בצחוק. (שני הנוגעים בדבר נענשים).

.המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה . שיחת בירור ותיעוד .

. יידוע ההורים במכתב

. פעולה מתקנת – התנצלות עשייה למען האחר .

. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה .שיחת ברור ותיעוד

. הזמנת ההורים לשיחה .

. פעולה מתקנת – התנצלות , עשייה למען האחר .

. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע , לרבות הרחקה .

. גיבוש תכנית אישית לתלמיד.

 

. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה

. שיחת ברור ותיעוד

. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה

. השעיית התלמיד מביה"ס

. פעולה מתקנת – התנצלות , עשייה למען האחר

.בזמן השעיה בבית יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת .

באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי .

 יישקל שיתוף  גורמים נוספים

בטיפול .

 גיבוש תוכנית אישית לתלמיד.

 

אלימות פיזית חמורה

אלימות שגרמה לנזק גופני או נפשי חמור .

כגון: שימוש בכלי מסוכן , זריקת אבנים . אלימות של קבוצה כלפי פרט אלימות חוזרת ונשנית , אלימות של תלמיד כלפי מורה וכל אלימות אחרת המוטלת עליה חובת דיווח על פי חוזר מנכ"ל .

  1. המורה / איש צוות שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה .
  2. שיחת ברור ותיעוד .
  3. התייעצות בין מקצועית להגדרת חומרת האירוע .
  4. יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי .
  5. התלמיד יושעה מביה"ס- על פי טווח הימים המוגדרים בחוזר מנכ"ל .

6. יש לפנות למשטרה על פי חוזר מנכ"ל ולוודא לגבי כל מקרה האם מוטלת עליו חובת דיווח או נוהל דיווח.

 גורם- פקיד סעד או משטרה .

7. עבודה מערכתית- בעקבות אירוע חמור יש לכנס וועדה פנים בית ספרית ולהחליט על מהלכים מערכתיים כגון: שיחות בכתות,  יידוע קהילת ביה"ס לגבי האירוע והבניית מהלכים להמשך .

 

 

 

3. צניעות הלבוש:

עיקר יחודו של האדם הינו בכוחות הנפש המופלאים שלו: תלמידי ביה"ס ילכו בבית הספר ומחוצה לו

כפי חינוכם הרוחני, בצורה צנועה המבליטה את היופי הפנימי ולא מתמקדת בחלק החיצוני של האדם .

"ואחרי המעשים נמשכים הלבבות". (ספר חינוך)  

תלבושת אחידה:

בית הספר דוגל בהנהגת תלבושת אחידה בבית הספר מטעמי צניעות ואחידות.

 

על התלמיד להופיע בלבוש, תספורת ותסרוקת ההולמים את מהותו ודרכו של ביה"ס

בנים:

הבנים יחבשו כיפה בצורה נכרת ה"יושבת" היטב על ראשם ,

הבנים ילבשו ציצית בכל יום בשנה ולאורך כל היום, לזכור ללכת בדרך ה', ולא יענדו צמידים, שרשראות ועוד.

הבנים ילבשו מכנסיים באורך שיכסה את הברכיים. (ברמודה וכדומה)

בנות:

הבנות תהיינה לבושות עם חולצה צנועה כהלכה. דהיינו: השרוול יהיה ארוך עד אחרי המרפק.

החולצה תהיה ארוכה כך שתכסה את החלק העליון של הגוף גם בעת התכופפות.

החצאית תהיה ארוכה כך שגם בעת ישיבה היא תכסה את הברכיים.

הלבוש לא יהיה צמוד ולא שקוף.

התלמידות תופענה בשיער מסורק ואסוף.

הבנות תנעלנה נעליים / סנדלים סגורים (חל איסור להגיע עם קבקבים ו / או נעלי אצבע)

הבנות תתקשטנה בתכשיטים המוסיפים עדינות ויופי ולא "צעקנות".

יש לשמור על לבוש צנוע והולם גם בשעות אחה"צ.

 

 

הופעה צנועה:

דרכי תגובה

פעם ראשונה

פעם שניה

פעם שלישית

יש להגיע לביה"ס בהופעה צנועה כפי שהוגדר לעיל.

יש להקפיד על הגעה בתלבושת אחידה.

1. שיחה .

2. תיעוד.

3.יידוע ההורים.

1. שיחה.

2. תיעוד

3.הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה.

1. שיחה עם מחנכת הכיתה.

2. החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס

3. במידת הצורך תגובש תכנית התערבות.

4. תיעוד.

 

 

 

6.                  היחס לרכוש:     

      "יהי ממון חבריך חביב עליך כשלך".

 ביה"ס דואג לצרכי התלמיד ומעמיד לרשותו את התנאים הראויים ע"מ שילמד בישוב הדעת.

חובתו של כל תלמיד לשמור על רכוש ביה"ס, על כל פגיעה ברכוש תהיה התייחסות.

 התלמיד ישא באחריות משמעתית וכספית על כל נזק שייגרם עקב התנהגות בלתי הולמת מצידו . 

היחס לרכוש

דרכי תגובה

1.      - פגיעה ברכוש- אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי .

- נגיעה או שימוש ברכוש ללא רשות

1. שיחת ברור ותיעוד

2. יידוע ההורים

3. תשלום עבור הנזק או תיקונו

4. השעית התלמיד על פי שיקול דעת צוות ביה"ס

5. עבודה חינוכית בנושא מתוך שולחן ערוך או ספר מוסר.

 

 

שימוש בטלפונים ניידים בין כתלי בית הספר 

מדיניות בית הספר אוסרת להביא פלאפונים לבית הספר.

פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס .

במקרה של הבאת פלאפון ללא אישור ההנהלה, בית הספר ישקול ענישה מתאימה.

ביה"ס אינו אחראי על נזק שיגרם למכשיר הטלפון- האחריות על מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו .

 

 

בברכת,

בשם ה' נעשה ונצליח

צוות בי"ס "נעם אורות"