נתיב האור
נווט למעלה
בית הספר רבין

 

    " הנסיבות אינן בשליטתו של אדם, אבל התנהגותו היא בשליטתו " (בנימין דייזרעאלי )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     מטרת תוכנית זו היא הטמעת חשיבות המודעות לבטיחות  בחשמל בקרב ילדים, ליצירת תרבות התנהגותית נבונה של בטיחות, מתוך

      אחריות כלפי עצמם וכלפי סביבתם. תוכנית זו פועלת בבית ספרנו ובה משתתפים תלמידים מכיתות ד'.

      מטרות התוכנית:

         לפתח מודעות לנורמות התנהגות נכונות ובטיחות בסביבה צורכת חשמל.

         להקנות ידע שיהווה בסיס לשיפור תרבות הבטיחות ויתרום להקניית ערכים חברתיים ונורמות התנהגות מתאימות בסביבה צורכת חשמל.

         לחנך לערכים של מודעות ומערבות חברתית לאיתור מפגעים בנושא.

         לטפח תרבות של אחריות בקרב ילדים לעצמם, לחבריהם, למשפחתם ולקהילתם.

         להבין את החשיבות והמשמעות של החשמל לחיינו בתחומים מגוונים, ואת הצורך להיזהר בצריכתו ובסביבתו.

         לעודד שיתוף פעולה בין הגורמים הרלוונטיים כדי לתרום לאיכות חיים ואיכות סביבה גבוהים, מחד, ומניעת תאונות וסכנות, מאידך.

                                      כללי זהב להתנהגות זהירה בחשמל :

+          אסור לטפס על עמודי חשמל

+          אסור לפתוח ארונות חשמל ואסור לשחק בקרבתם

+          אסור לגעת במכשירי חשמל כשאתם יחפים

+          אסור לגעת במכשירי חשמל כשאתם רטובים

                                                    +     אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים

                        

 

 

סכנה- התחשמלות סרטון הדרכה

כללי זהירות חשמל סרטון מצויר