לוח צלצולים
נווט למעלה
לוח צלצולים
 
שיעור 1
8:00-8:50
שיעור 2
8:50-9:40
הפסקת אוכל
9:40-9:50
הפסקה
9:50-10:10
שיעור 3
10:10-10:55
שיעור 4
10:55-11:40
הפסקה
11:40-12:00
שיעור 5
12:00-12:45
שיעור 6
12:45-13:30
הפסקה
13:30-13:45
שיעור 7 +אוכל
13:45-14:30
שיעור 8
14:30-15:10